Sosyal Medya Nedir? Ne İşimize Yarar?

0 73

Sosyal Medya Nedir?

İnternetin başlangıcından itibaren web siteleri üzerinden paylaşılan bilgiler tek taraflı olarak sunulmuştur. İnternet kullanıcıları ise bu web sitelerine çeşitli araçlarla ulaşarak bilgileri tek taraflı olarak tüketmişlerdir. Günümüzde varlığını devam ettiren klasik medyanın işleyişi, internet üzerinden yapılan paylaşımlarda da birebir halde uygulanmıştır.

Tek taraflı ve bağlantının alıcı tarafında bulunanların katkısını içermeden devam etmiştir. Lakin internet yapısının web 1.0 denilen yapıdan web 2.0 denilen yapıya geçişinden itibaren kullanıcıların, sunulan içeriklere katkı sağlayabildiği bir yapı ortaya çıkmıştır.

Medyanın etkileşimi çift taraflı bir yapıya kavuşmuştur. Bu değişimle bir arada kullanıcıların iştirakte bulunabildiği web siteleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Web 2.0 yapısının başlangıcı bloglar yardımıyla olmuştur. Bloglarda yayınlanan içeriklere kullanıcılar yorum yapabilmeye ve geri dönüş sağlamaya başladılar.

Gelişen medyayapısı ile bu içerikler ve yayınlandıkları web siteleri büyük bir süratle büyüyerek toplumsal medya ismi verilen yeni bir medya çeşidini ortaya çıkardılar. Böylelikle kullanıcıların içeriklerini oluşturabildiği, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri takip edebildikleri ve o içeriklere yorumlar yapabildikleri dev bir medya ağı gelişmiş oldu.

Sosyal Medya Ne Demek?

Toplumsal medya, temelde kullanıcıların paylaşım yapmalarına imkan sağlayan bir yapıdır. Beşerler, bu medya tipi yardımıyla fikirlerini, yaptıkları aktiflikleri, beğenilerini, hayatlarındaki farklı olayları başka beşerler ile paylaşmaktadır. Bu medyanın yaygınlaşması ile birlikte bireyin hayatı kitlelere daha fazla hitap eder bir niteliğe kavuşmuştur.

Tam karşıtı bir halde, kitlelerin bireylere ulaşması için de medyanın kullanımı artmıştır. Toplumsal yardım aktifliği düzenleyen kuruluşlar daha fazla bireye ulaşmak için en kolay yol olarak toplumsal medyayı görmektedir. Etkileşimin ölçülebilir olması, iletişimşeklinin muvaffakiyete ulaşıp ulaşamadığını tespit etmek açısından kolaylık sağlamaktadır.

Böylece kullanıcılar aldıkları geri dönüşlere nazaran izleyecekleri yolun stratejisini belirleyerek daha sonra üzerinde değişiklikler yapma fırsatı bulmaktadır. Medyanın bu çeşidinin paylaşım ve etkileşim demek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kullanıcıların yaptığı paylaşımların kitlelerce direkt ve süratli bir formda ulaşılabilir olması kıymetli bir avantajdır.

İrtibatın süratli bir formda sağlanabilmesi, etkileşim sağlama ve bağlantı sonucunda hedeflenen emellere ulaşmayı da kolaylaştırmıştır. Paylaşmak istediğiniz bir bilgiyi internet üzerindeki toplumsal mecralarda yaymak, başka internet kullanıcılarına bilginin ulaşma bahtını çok arttırmaktadır.

Sosyal medya, yalnızca bilgi paylaşmak için değil bilgiyi edinmek için de kıymetli ve gereklidir. Mahallî, ulusal yahut küresel alanda gelişmeleri takip etmek, değişimleri anlık olarak izlemek, kullanıcılar için epeyce yararlı olmaktadır. Örneğin; iş insanları yapacakları yatırımları planlamadan evvel yatırım yapacakları hususlarda gerekli bilgilere ulaşıp, gerekli tahlilleri yapabilmektedir.

Böylelikle, kullanıcılar işlerindeki muvaffakiyet oranını arttırarak kendilerine yarar sağlamaktadır. Zira, tüketiciler de toplumsal medya sayesinde üretken bireyler haline geldiler. Bir teşebbüsçü, piyasaya arz ettiği eseri kullanan tüketicilerin internette yaptığı geri dönüşlere nazaran yeni bir hizmet edinmiş olmaktadır.

Tüketiciler yaptıkları geri bildirimlerle aslında yeni bir hizmetin üreticisi pozisyonuna gelmişlerdir. Bu geri bildirimler, eseri tercih edecek kullanıcılara bilgiler sunmasının yanında girişimciye de eserini hangi açılardan geliştirmesi gerektiğine dair bilgilendirmektedir.

Böylelikle, teşebbüsçü eserini geliştirerek daha fazla kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşturabilmektedir. Öteki kullanıcılar ise seçecekleri eserdeki olumlu ve olumsuz tarafları tespit ederek kararlarını bu değişkenlere nazaran verebilmektedir.

Sosyal Medya Nedir? Araçları Nelerdir?

Toplumsal medyanın etkileşimli yapısını sürdürebilmek için kullandığı araçlar her platformda genellikle benzerlik gösterir. Bu araçlar kullanıcı odaklı, kullanıcıların gereksinimlerine uygun olarak ortaya çıkmıştır.

İnternet sitelerinin kullanımını ve toplumsal etkileşimi kolaylaştırıcı tesire sahiptir. Kullanıcıların toplumsal medyada kendi ferdî bilgilerini kullanarak paylaşım yapmaları için kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

Kullanıcı hesapları oluşturulmasını isteyen web siteleri toplumsal etkileşimin bu hesaplar aracılığıyla oluşturulmasını sağlar. Kullanıcı hesabını oluşturan bir birey, kendi hesabıyla birlikte farklı bahisler hakkında içerikler üreterek öteki kullanıcı hesapları tarafından etkileşim almaktadır. Kullanıcı hesapları, web sitesine eklenen bilginin kimin tarafından eklendiğini belirleme ve bu bilgilere kimler tarafından ulaşıldığını tespit edebilme açısından değerlidir.

Kullanıcı hesabı oluşturan bireylerin daha ayrıntılı şahsî bilgilerini eklemelerini sağlayan profil sayfaları çabucak hemen tüm toplumsal medya sitelerinde bulunmaktadır. Sitede toplumsal etkileşim sağlayan kullanıcının yaşı, doğum yeri, mesleği, ferdî beğenileri yahut tercihleri bu profil sayfaları yardımıyla başka kullanıcılara sunulmaktadır.

Kullanıcıların yaptığı paylaşımlar da genellikle bu sayfalarda yer alır. Öbür kullanıcılar bir kişinin tüm paylaşımlarına ulaşmak istediklerinde profil sayfalarına ulaşmaktadır. Toplumsal medya, kullanıcıların birbirleriyle özel olarak irtibat kurmasına imkan sağlayan haberleşme araçlarını kendi içerisinde barındırmaktadır.

Mesajlaşma uygulamaları, internet sitelerinde yer alan özel ileti gönderme uygulamaları bu maksada yönelik oluşturulan araçlardır. Tanınan toplumsal medya sitelerinde bulunan arkadaş edinme, takip etme, kümeler oluşturma üzere özellikler de haberleşme aracı olarak yer alır.

Belli bir husus ile ilgili paylaşımlar yapan insanların bir ortaya gelmesini sağlayan hashtag aracı da kitlelerin birebir mevzu hakkında fikirlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamaktadır. Tıpkı mevzuda düşünen kullanıcıların ortak bir başlık oluşturarak paylaşım yapmalarını ya da kümeler oluşturmalarını sağlamaktadır.

Kişiselleştirme araçları ile de kullanıcılar toplumsal medya platformlarında kendi ayarlarını yapabilmektedir. Profil sayfalarında kendi fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak özelleştirebilir, düzenlemeler yapabilirler. Arkadaşlarını yahut takipçilerini yönetebilirler.

Günümüzde birden fazla platform kullanıcıların kendilerini takip edebilecek insanlara onay vermelerini sağlayan saklılık ve şahsileştirme özelliklerini sunmaktadır. Bu durum, toplumsal medya içerisinde toplumsal ağın kolaylaştırmaktadır.

Tüm bu araçlar ve özellikler toplumsal medya kullanımını kullanıcılar açısından daha verimli hale getirmektedir. Bu araçların gelişimi her geçen gün daha da artmakta ve kullanıcı odaklı bir yapıya bürünmektedir.

Sosyal Medya ve Yeni Alanlar

Toplumsal medyanın gelişimi ile bir arada yeni alanlar da ortaya çıkmıştır. Yeni meslek tipleri, internet üzerinden yürütülen işler ve online iş fırsatları bu alanları oluşturur. En tanınan olan alanlardan biri dijital pazarlamaalanıdır. Web siteleri üzerinden yapılan ticaret, toplumsal medya alanının genişlemesiyle toplumsal paylaşım platformlarını da kapsar hale gelmiştir.

Böylelikle geniş bir pazar ağı meydana gelmiştir. Bunlara ek olarak internet ortamındaki bilgilerin tahlil edilmesini kolaylaştıran yeni araçlar sayesinde, eserini satmak isteyen girişimcilerin hangi kitlelere ne kadar ulaşabildiklerini ve eserlerinin ne kadar ilgi gördüğünü tespit etmeleri kolaylaşmıştır.

Tek bir bölgeye bağlı kalmadan, ülkenin her yerine hatta milletlerarası bölgelere ticaret yapabilme imkanı da sağlanması nedeniyle toplumsal medya tercih edilmektedir.

Çağımızda değişen şartlar, insanların bilgiye olabildiğince süratli ulaşmasını gerektirdiğinden, bilgilendirme ve haber sağlayan gazeteciler de mesleklerini dijital platformlara daha çok ehemmiyet vererek yapmaktadır. Dijital gazetecilik, gazeteciliğin yeni bir çeşidi olarak gelişimini sürdürmektedir.

Haber bedeli taşıyan bilgilerini kitlelere en süratli biçimde ulaştırmak isteyen gazeteciler, klasik medya usulleri yerine toplumsal medya aracılığıyla haberlerini yapmaktadır. Kendi bloglarını oluşturarak, nitelikli içerikler paylaşarak kendi kitlelerine seslenme imkanı yakalayabilmekteler.

Kullanıcılar da haber edinmek için, klâsik medyada belli saatlerde yayınlanan haber programları yerine toplumsal medyada yer alan blogları okumayı tercih etmektedir. Şahsî imajoluşturmak için de toplumsal medyanın kullanımı epeyce değerlidir.

Kullanıcılar, bir şirkete bağlı kalmadan kendi işlerini yapmak istediklerinde, kendilerine ilişkin web siteleri açarak verdikleri hizmetlerle ilgili kitlelere ulaşabilmektedir. Daha evvel yaptıkları işleri paylaşarak kendilerinin tercih edilme oranını arttırabilirler.

Sosyal Medya Uzmanlığı Nedir?

Günümüzde toplumsal medya uzmanı olarak isimlendirilen yeni bir meslek çeşidi ortaya çıkmış ve gelişimi süratle sürdürmektedir. Yeni medyanın sağladığı yeni imkanları gerçek bir biçimde değerlendirebilmek ve kullanım açısından da yarar sağlayabilmek için birtakım bilgilere sahip olmak gereklidir.

Mevcut iş ilanları incelendiğinde pek çok firmanın bu alanda nitelikli çalışanlar aradığı görülebilir. Toplumsal medya hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için Enstitütarafından verilen online eğitim toplumsal medya uzmanlığı kursuna katılarak bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kursu muvaffakiyet ile tamamlamanız halinde elde edeceğiniz muvaffakiyet sertifikasını özgeçmişinize ekleyerek bu alanda iş bulma bahtınızı arttırabilirsiniz.

Sosyal Medyanın Klasik Medyadan Temel Farkı Nedir?

Sosyal medya klâsik medyaya nazaran daha fazla etkileşim sağlayan bir yapıya sahiptir. Toplumsal medyada bağlantı çift taraflı olarak yapılır. Bu sayede bireyler paylaşımlarına geri dönüşleri daha süratli sağlayabilirler.

Toplumsal Medya Araçlarının Kullanım Hedefi Nedir?

Sosyal medya araçlarının kullanım hedefi, gerçek toplumsal ağı oluşturmada kullanıcılara yardımcı olmasıdır. Hakikat toplumsal ağı oluşturabilen şahıslar toplumsal emellerine ulaşmakta daha başarılı olurlar.

Sosyal Medyayı Yanlışsız Kullanmak İçin Eğitim Almak Gerekli midir?

Sosyal medya içerisinde farklı algoritmalar barındırır. Bu yapılar hakkında bilgi sahibi olmak için eğitim almak gereklidir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.