Reklamcılar Kontrollü Büyüme İçin Güç Birliği Yaptı

0 44

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği MMA, dijital pazarlama iletişimi alanında yaşanan hızlı değişime ayak uydurabilmek ve bu alanın sürdürülebilirliğini sağlamak için Dijital Pazarlama İletişim Platformu’nu hayata geçirdi. Ana hedefleri arasında reklamda sahtecilik, marka güvenliği gibi konularda yurt dışındaki benzer oluşumlarla iş birliği yaparak çözüm üretmek, ekosistemi sürdürülebilir ve kontrollü bir şekilde büyütmek olan platform, 14 Ocak 2021’de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından göreve başladı. RVD ve MMA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura’nın başkan, IAB Başkanı Ayşen Akalın ve Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler’in başkan yardımcısı olarak görev aldığı Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nu (DPİP) Ayşen Akalın ile konuştuk…

REKLAM DÜNYASININ OTORİTELERİ BİR ARAYA GELDİ VE DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ.  PLATFORMUN KURULUŞ AMACI NEDİR?

Farklılaşan yaşam koşulları, müşteri talepleri ve teknolojinin etkisiyle dijital pazarlama iletişimi önlenemez bir hıza ulaştı. Pandemi sürecinde bu değişimin çok daha büyük bir ivme kazandığına tanıklık ettik. Kelimenin tam anlamıyla, uyuduk, uyandık ve dijitalleştik. Dijital pazarlama iletişimine daha az dahil olan veya hiç olmayan taraflar da kendilerini bu dünyanın içinde buldu. Dijital mecraların önemi arttı, geleneksel mecraları geride bırakan bir paya ulaşıldı. Bu büyümenin sürebilmesi için bütünsel ve şeffaf bir bakış açısına, daha da önemlisi referans bir adrese ihtiyaç vardı. Değişimin yönetilmesi ve standartların oluşturulabilmesinde dijital pazarlamanın özerk bir alan olarak temsiliyetinin önemli olduğu düşünüldü ve dört büyük derneğin tüzel desteğiyle Dijital Pazarlama İletişimi Platformu kuruldu.

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ PLATFORMU’NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Küresel standartları Türkiye’ye taşımak ve sürdürülebilirliği sağlamak için Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in inisiyatifi ile dijital reklamcılığın sağlıklı gelişimi için kurulan Global Alliance For Responsible Media (GARM) ittifakını takip edeceğiz. GARM, çalışmalarını üç ana prensip üzerine inşa etmiş durumda: Ortak, evrensel güvenlik standartları ve önlemleri oluşturmak, endüstride ortak marka güvenliği araçlarının geliştirilmesi ve yaratılması, karşılıklı hesap verme ve bağımsız doğrulama. Platformumuzun çalışmaları bu prensipler doğrultusunda yürütülecek. Hedefimizi; tüm mecraların hızlı ve kesintisiz bir iletişimde olması, karar vericiler ve kanun yapıcılarla bire bir iletişim yürütülmesi aynı zamanda da sektöre küresel gelişmelerle ilgili sağlıklı bilgi akışının sağlanması olarak özetleyebiliriz.

DİJİTALDEKİ BÜYÜMEYİ SAĞLIKLI BULUYOR MUSUNUZ? SİZCE ŞU ANA DEK TARAFLAR SÜRECİ DOĞRU YÖNETEBİLDİ Mİ?

Genç nüfusa sahip bir ülke olarak dijitalleşmeye çok rahat ve hızlı adapte olduk. Küresel gelişmelere çok hızlı uyum sağlıyoruz. Sadece kullanıcı tarafında değil, reklamveren ve mecralar tarafında da aynı uyum yeteneği var. Dijital dünyanın kuralları doğal olarak işleyiş sırasında edinilen bilgi ve deneyimle oluşuyor. Örneğin yepyeni bir sosyal medya mecrası hayata geçiyor ve bu mecranın reklam potansiyelini, elde edilen veriyi değerlendirerek zaman içinde analiz edebiliyorsunuz. ‘Büyüme sağlıksız veya çok sağlıklı’ demek mümkün değil ama büyümenin kontrol altına alınması önemli. Bu konu, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu çatısı kurulmadan önce de tarafların gündemindeydi fakat şimdi daha kontrollü bir güce dönüştürülmesi ve toplam faydanın artması hedefleniyor.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLGİLİ NELER SÖYLEYEBİLİRSİNİZ?

2020 yılının ilk altı aylık verilerine göre; Türkiye’de toplam medya ve reklam yatırımları 8 milyar TL’ye yakın bir büyüklüğe ulaştı. Dijital medya yatırımlarının payı ise aynı dönemde 55.3 oranında gerçekleşerek 3 milyar 479 milyon TL düzeyine ulaştı. Mobil reklam yatırımlarının toplamdaki yeri arttı ve aynı dönemde mobil reklam yatırımları 2.5 milyar TL’ye yaklaştı.

ÇEVRİMİÇİ TEHDİTLERLE İLGİLİ NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPACAKSINIZ?

Çevrimiçi ekosistemin fon sağlayıcısı olan reklam sektörü doğal bir sorumluluk taşıyor. Çevrimiçi zararlı içeriklerden, asılsız bilgi ve paylaşımların yaygınlaşmasına, hatta siber tehditlerden korunmaya dek uzanabilen bir sorumluluktan söz ediyoruz. Gerekli iyileştirmelerin yapılması, sağlıklı bir eylem planını hayata geçirmek ve mutlak iş birliği ortamının yaratılması konularında sorumluluk taşıyoruz. Desteklediğimiz mecraların etik ve yasal standartlara uyumundan, kullanıcı haklarına dek daha güvenli bir dijital pazarlama iletişimi için her alanda çalışmalar yürüteceğiz.

Kaynak:hurriyet.com.tr

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.