HTTP Durum Kodları: SEO Çalışmalarında Yanıt Kodları Nasıl Tespit Edilir Ve Ne Anlama Gelir?

0 37

HTTP Durum Kodu Nedir?

Kullanıcılar, bir internet sitesine girmek istediklerinde, tarayıcı (browser) bu siteyi oluşturmak için sunucudan websitesi dosyalarını ister. Bu istek sonucunda sunucular bir durum kodu kullanarak yanıt oluşturur. Bu durum kodlarına HTTP Durum kodu denir. Her bir yanıt kodu farklı anlamlara gelir ve bunlara göre sayfaların düzgün çalışıp çalışmadığını anlamlandırırız. 60’dan fazla farklı anlamlarda HTTP yanıt kodları bulunmaktadır.

http durum kodları

Bu yanıt kodlarından bazıları kullanılmıyor, bazıları ise sıkça karşılaşmadığımız kodlardır.

SEO çalışmalarında veya site tarama analizlerinde karşılaştığımız en yaygın 1xx, 2xx, 3xx, 4xx ve 5xx HTTP durum kodlarından bahsedeceğim.

1xx HTTP Durum Kodları

1xx HTTP yanıt kodları için bilgilendirme kodları diyebiliriz. 1xx kodları, sunucu ile tarayıcı arasındaki iletişimin başladığını gösterir.  Sunucunun tarayıcı isteğine cevap verene kadar geçici olarak gösterilen yanıt kodlarıdır. SEO için pek bir anlamı yoktur bu kodların.

2xx HTTP Durum Kodları

2xx HTTP durum kodları, tarayıcının isteklerine sunucunun başarılı yanıtlar döndürdüğünü gösterir. Kısacası, tarayıcının istediği sayfa dosyaları gönderilmiş ve sayfa sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmiştir. SEO denetimleri için bu sayfaların sorunsuz çalıştığını gösterir.

200 Başarılı HTTP Durum Kodu

200 OK (Başarılı) yanıt kodu, Sayfaların sorunsuz bir şekilde oluşturulduğunu gösterir. Site haritasında bulunan URL listesinin 200 yanıt kodu veren sayfalar olması gerekir.

201 Oluşturuldu HTTP Durum Kodu

201 Oluşturuldu (“Created”) yanıt kodu, sunucu, gönderilen isteği yerine getirir ve bir veya birden fazla kaynak oluşturur. Merak ettiklerinizi https://stackoverflow.com/questions/1860645/create-request-with-post-which-response-codes-200-or-201-and-content bu bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

202 Kabul Edildi HTTP Durum Kodu

202 Kabul Edildi (“Accepted”) yanıt kodu, sunucu, yapılan isteği kabul eder ve işlenme süreci başlar. Bunun sonucunda istek yerine getirilebilir ya da getirilmez.

203 Yetkilendirilmemiş Belgeler HTTP Durum Kodu

203 Yetkilendirilmemiş Bilgiler (“Non-Authoritative Information”) yanıt kodu, sunucunun 200 OK yanıt kodu verdiği ancak yanıt kodunun değiştirildiği anlamına gelir.  Bu da internet hızını vs. artırmak için kullanılan (proxy sunucuları) yazılım veya donanımlar tarafından olabilir.

204 İçerik Yok HTTP Durum Kodu

204 İçerik Yok (“No Content”) yanıt kodu, sunucu isteği başarıyla işleme koydu ve kullanıcıya geri gönderilecek veri bulunmadığını söyleyen bir yanıttır.

205 İçeriği Sıfırla HTTP Durum Kodu

205 İçeriği Sıfırla (“Reset Content”) yanıt kodu, sunucu, isteği başarılı bir şekilde işleme koydu, ancak istek gönderenden belge görünümünü sıfırlamasını istiyor ve herhangi bir içerik döndürmüyor.

206 Kısmi İçerik HTTP Durum Kodu

206 Kısmi İçerik (“Partial Content”) yanıt kodu, sunucu, istemci tarafından gönderilen bir aralık başlığı nedeniyle kaynağın yalnızca bir kısmını gönderiyor.  Aralık başlığı, HTTP clientları tarafından kesintiye uğramış indirmelerin devam ettirilmesini sağlamak veya bir indirmeyi birden çok eş zamanlı akışa bölmek için kullanılır. Kullanıcı bir sayfadaki içeriğin yalnızca bir kısmını veya küçük bir bölümünü istediğinde ve sunucu yalnızca bu seçimi göstererek yanıt verdiğinde gelişmiş önbelleğe alma araçları tarafından kullanılır.

207 Çoklu Durum HTTP Durum Kodu

207 Çoklu Durum (“Multi-Status”) yanıt kodu, takip eden mesaj gövdesi bir XML mesajıdır ve kaç tane alt istekte bulunulduğuna bağlı olarak bir dizi ayrı yanıt kodu içerebilir. Birden çok durum kodunun doğru olabileceği durumlarda, çoklu yanıt kodudur.

3xx HTTP Durum Kodları

3xx yanıt kodları, genellikle geçici veya kalıcı yönlendirme kodlarıdır.  Bir sayfanın SEO değerini korumak için önemlidir.

301 Kalıcı Olarak Taşındı HTTP Durum Kodu

301 HTTP yanıt kodu, kalıcı yönlendirmeleri ifade eder. Site geçişlerinde, bir sayfanın taşınmasında veya silinip farklı bir sayfaya yönlendirilmesinde kullanılır.  Ayrıca sayfaların SEO değerini aktarır. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu yönlendirme zincirleri oluşturulmamalıdır.

302 Bulundu HTTP Durum Kodu

302 Bulundu HTTP yanıt kodu, önceki adından da anlaşılacağı üzere “geçici olarak taşındı” anlamına gelen yönlendirmeleri ifade eder. Bir sayfanın veya web sitesinin geçici olarak farklı sayfa veya web sitesine taşınmasıdır.  301 yönlendirmelerin yanlış uygulandığı websitelerinde de 302 yönlendirmeler görebilirsiniz.

307 Geçici Yönlendirme HTTP Durum Kodu

307 durum kodu, 302 kodu gibi bir kaynağın farklı bir kaynağa geçici olarak yönlendirilmesidir. 302 yanıt kodundan farkı ise, orijinal istek yeniden gönderilirken istek metodunun değiştirilmesine izin verilmez.

308 Kalıcı Yönlendirme HTTP Durum Kodu

308 HTTP yanıt kodu da tıpkı 301 gibi bir sayfanın başka bir sayfaya taşındığını belirtir.  301 ve 308 kodları arasındaki fark tıpkı 302 ve 307 durum kodları arasındaki farka benzerdir.

4xx HTTP Durum Kodları

4xx durum kodları, istemci hata kodlarıdır. SEO denetimi yaptığımızda en çok dikkat vermemiz gereken HTTP yanıt kodları 4xx durum kodlarıdır.

En çok karşılaşacağımız 4xx yanıt kodları:

  • 400 Hatalı İstek (“Bad Request”)
  • 403 Yasaklanmış (“Forbidden”)
  • 404 Bulunamadı (“Not Found”)

400 Hatalı İstek HTTP Durum Kodu

400 Hatalı İstek HTTP yanıt kodu, sunucunun tarayıcıdan kaynaklanan hatadan dolayı istekleri işleyememesidir.

403 Yasaklanmış HTTP Durum Kodu

403 Yasaklanmış (Forbidden) HTTP yanıt kodu, sunucu, yapılan isteği anlar ve istenilen veriyi barındırabilir ancak işlemi reddettiği durumlarda 403 HTTP yanıt kodu döndürülür.

Tarayıcı veya kullanıcının, erişimi olmayan bir dosyayı talep ettiğini anlayabiliriz.

404 Bulunamadı HTTP Durum Kodu

404 yanıt kodu en çok karşılaşabileceğimiz http durum kodudur. İstenen kaynağın bulunamadığı ancak gelecekte olabileceğini gösterir, bu yüzden bu hatayı düzeltmek için genellikle 3xx yönlendirme kodlarını kullanabiliriz ya da özel 404 sayfaları oluşturulur.

410 Gitti HTTP Durum Kodu

410 yanıt kodu, istek yapılan kaynağın kalıcı olarak silindiğini veya kaldırıldığını bildirir.

404 ve 410 HTTP Yanıt Kodları Arasındaki Fark

Bir sayfa kaldırılıp 404 kodunu döndürüyorsa bu sayfa Google dizinlerinde bir süre yer almaya devam eder ve tarama hataları olarak karşımıza çıkar. Ancak 410 yanıt kodu Google dizinlerinden kaldırılması için daha hızlı çalışan bir durum kodudur. 404 ve 410 sayfalar uzun vadede aynı amaca hizmet ederler. Yani kalıcı olarak bir sayfayı sildiğinizde bu dizinlerden de kaldırılır.  Ancak kısa vadede çok fazla 404 sayfaya sahip olmak zararlı olabilir bu yüzden, sayfalar kalıcı olarak kaldırılıyor ve yönlendirilecek sayfalar yoksa 410 durum kodu döndürmesi daha iyi olacaktır.

5xx HTTP Durum Kodları

5xx yanıt kodları sunucu hatalarını belirtir. Sunucular, istekleri işleyemediklerinde bu durum kodlarını döndürür.  Kullanıcı tarafında website görünmez ve açılamaz.

500 Dahili Sunucu Hatası HTTP Durum Kodu

Beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında ve daha spesifik bir durum uygun olmadığında verilen genel bir hata mesajıdır. 500 durum kodları bildirilmediğinde Googlebot gibi kullanıcıları da yanlış yönlendirebilir. Tarama hızını azaltabilir hatta tamamen durdurabilir.

503 Servis Kullanılamıyor HTTP Durum Kodu

503 HTTP yanıt kodu, sunucu isteği işleyemiyor demektir. Website veya sunucu bakımı sırasında, sunucuya fazla yüklenme olduğu durumlarda bunu bildiren HTTP yanıt kodudur.  Bu sayede Googlebot bunun geçici bir durum olduğunu anlayabilir.  500 durum kodu yerine 503 durum kodu kullanmak daha iyidir.

HTTP Yanıt Kodları Nasıl Tespit Edilir?

Websitesi sayfalarının HTTP durum kodları ile ilgili analizini yapabilmek için, tarama araçları, denetim araçları ve Google Search Console aracından faydalanabiliriz. SEO çalışmasına başlarken SEO SWOT analizi yaparak HTTP durum kodları ile alakalı eksikleri bulmayı unutmayın. Bu sayede daha sorunsuz bir website için çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

Screaming Frog SEO Spider İle HTTP Durum Kodları Analizi 

Burada önemli olan 4xx veya 3xx yanıt kodu döndüren sayfalarla bağlantılı olan sayfaları keşfedip, buradaki dahili bağlantıları düzeltmek gerekir.

HTTP Durum Kodları: SEO Çalışmalarında Yanıt Kodları Nasıl Tespit Edilir ve Ne Anlama Gelir?
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.